Fiber på Rømskog

Romerike Bredbånd harfått tildelt statlige midler for utbygging av Rømskog Nord.

Dette prosjektet dekker området som går fra skolen/Rådhus og nordover opp til industriområdet.

Utbyggingen starter høsten 2019.

 

Romerike Bredbånd leverer også bredbånd og TV på fibernettet som bygges av GP-Gruppen og Rømskog Kommune.